Admin

Giải pháp Logistic - Tầm nhìn công nghệ mới
Chuyen Khoa, Huynh

Chuyen Khoa, Huynh

Chức vụ: Giám đốc Điều Hành

Degree : Ph.D
Major : Information and Telecommunication Engineering
Ability :Optimization engine design, G-TO management, System architecture, Algorithm design. Logistics solution design, Consulting.

Support

Giải pháp Logistic - Tầm nhìn công nghệ mới
Thomas, Kim

Thomas, Kim

Chức vụ: Giám Đốc Đại Diện

Degree : Master degree
Major : Aerospace Engineering, Industrial engineering
Ability : Logistics consulting, WMS/TMS design, Presentation

Mr. IM

Mr. IM

Chức vụ: Giám đốc kỹ thuật

Degree: Master degree
Major: Mathematics / Accounting
Ability: System design, System architecture, Database administrator

Mr. Park

Mr. Park

Chức vụ: Quản lý phòng ban

Degree : Bachelor
Major : Computer Science
Ability : TMS solution development, Consulting.

Ms. Amelia

Ms. Amelia

Chức vụ: Quản lý

- Degree : Bachelor
- Major : Korean Literature
- Ability : Logistics solution design and development.

Ms. Sophia

Ms. Sophia

Chức vụ: Quản lý

- Degree : Master
- Major : Trade
- Ability : Account and finance

Ms. Olivia

Ms. Olivia

Chức vụ: Trợ lý

- Degree : Bachelor
- Major : Computer Science
- Ability : OMS, TMS design and development. Mobile development

Employee

Giải pháp Logistic - Tầm nhìn công nghệ mới
Vu, Hoang Nhut

Vu, Hoang Nhut

Chức vụ: Lập trình viên

Degree : Bachelor - Major : Information System - Ability: Software Developer

Quoc, Vo Le Tan

Quoc, Vo Le Tan

Chức vụ: Lập trình viên

Degree: Master - Major: Management Information Systems - Ability : Analysis and design of information systems, Software development.

Hung, Nguyen Nam

Hung, Nguyen Nam

Chức vụ: Lập trình viên

Degree: Bachelor - Major: Computer science - Ability : GMS design and development

Kien, Tran Trung

Kien, Tran Trung

Chức vụ: Lập trình viên

Degree : Bachelor - Major : Computer science and Mathematics - Ability: Java backend development

Hong, Nguyen Thanh

Hong, Nguyen Thanh

Chức vụ: Lập trình viên

Degree: bachelor - Major: computer science - Ability: software developer

Ms. Loan

Ms. Loan

Chức vụ: Quản lý nhân sự

Degree: Bachelor - Major: Accountant - Ability: Human resource management at GMS

Ms. Tra

Ms. Tra

Chức vụ: Admin

Degree: Bachelor
Major: General Business Administration
Ability: Admin- Receptionist

Banner

Góc trải nghiệm

Giải pháp Logistic - Tầm nhìn công nghệ mới

Serena Trần

26/12/2019

Thời gian hoàn thành tiến độ nhanh chóng, khá hài lòng

Nguyễn Quốc Bảo

09/03/2020

Chất lượng dịch vụ rất hài lòng, đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình và đáp ứng được nhu cầu cấp bách của khách. 5sao

Kim Young Jin

13/02/2020

High quality project, optimal time. Good service, reliable partner!

Kelvin Nguyen

20/01/2020

Sản phẩm tiên tiến, đáp ứng được tất cả yêu cầu của mình đặt ra và hơn thế nữa. Sẽ giới thiệu thêm khách hàng cho công ty!

Thanh Lan

26/12/2019

Thời gian hoàn thành tiến độ tốt, đảm bảo được các yêu cầu được đưa ra, đội ngũ nhân viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm