Dịch vụ

Cung cấp dịch vụ và giải pháp SCM chuyên biệt

Cung cấp dịch vụ và giải pháp SCM chuyên biệt

Chúng tôi cung cấp giải pháp SCM tiên tiến nhất theo nhu cầu và xu hướng logistic của khách hàng. Hệ thống hóa bí quyết khách hàng và cung cấp thực...

Dịch vụ vận hành và phát triển CNTT

Dịch vụ vận hành và phát triển CNTT

Bên cạnh hiệu quả chi phí, GMS cũng tự hào tạo ra sự khác biệt về chất lượng dịch vụ. Chúng tôi thực hiện các dự án dựa trên các phương...

Dịch vụ điều phối nhân lực

Dịch vụ điều phối nhân lực

Chúng tôi cung cấp sự hợp tác chặt chẽ bằng cách cung cấp tài năng xuất sắc cho các trang web khách hàng của chúng tôi với các thành viên đối...

Đào tạo nhân lực và cung ứng lao động

Đào tạo nhân lực và cung ứng lao động

Chúng tôi sẽ kết nối những người tài năng tốt nhất với các kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm dự án ở mỗi quốc gia. Chúng tôi không chỉ...